Rechtsgevoel

Dat het in Nederland met de rechtszekerheid na Van Traa nog steeds sukkelen is, bleek mij weer eens op pagina 3 van de krant van 16 februari: maar liefst drie gevallen op één pagina.

Bovenaan: 'Pyromaan van Ede in bewaring gesteld'. Nadat hij door een vormfout van Justitie op vrije voeten was gekomen, is hij nu voor een nieuw feit alsnog opgepakt. Het tweede stukje: 'Te veel verdachten bij politie geregistreerd'. Gelukkig neemt Justitie in dit geval de kritiek “zeer serieus”. Het derde stukje: 'Gynaecoloog moet zelf kosten cassatie betalen'. Volstrekt onbegrijpelijk. De cassatie is toch op verzoek van minister Sorgdrager zelf ingesteld? In een rechtsstaat mag er voor het voeren van een proces mijns inziens nimmer een financieel beletsel zijn. De opmerking dat de bezwaren van minister Sorgdrager van principiële aard zijn komt op mij zeer ongeloofwaardig over. Ik zie het meer als een gebrek aan maatschappelijk bewustzijn.

    • T. van Meurs