Opvoeden (2)

'Vader excelleert over de rug van moeder'' citeert de krant feministisch pedagoge Doornenbal. Wij 'male chauvinist pigs' kunnen ook niks zelf. Verder lezend echter blijkt dat wij vaders dat excelleren geheel op eigen kracht doen: wij leren het geven van liefde en steun van onze echtgenotes en combineren dat met onze eigen sterkte punten: rust en gezag. Vrouwen daarentegen slagen er niet in het benodigde gezag aan te leren en voldoende afstand te nemen. Mijns inziens dient dr. Doornenbal haar bevindingen te herformuleren: 'Vader excelleert ondanks het ontbreken van rust en gezag bij moeder'.

    • Drs. J.F.M. van Eijndhoven