Ook China toont belangstelling voor overname Fokker

ROTTERDAM, 29 FEBR. De Chinese vliegtuigbouwer AVIC (Aviation Industries of China) heeft zich enkele dagen geleden bij de bewindvoerders van Fokker gemeld als mogelijke gegadigde voor overname van de in surséance verkerende vliegtuigbouwer. Volgende week komt een delegatie van de Chinese staatsonderneming naar Nederland om poolshoogte te nemen. Dit hebben verschillende bronnen rondom Fokker vandaag bevestigd.

De Chinese belangstelling komt voor Fokker op de valreep en misschien zelfs wel te laat. Minister Wijers (Economische Zaken) eist dat er uiterlijk zaterdag duidelijkheid bestaat of een van de nog resterende overlevingsscenario's (overname door het Zuidkoreaanse concern Samsung of zelfstandig doorgaan met Nederlandse financiers) voldoende perspectief biedt. Is dat niet het geval dan ziet Wijers af van garanties voor verlenging van het boedelkrediet. Bij Fokker raakt het geld dan snel op en een faillissement wordt onvermijdelijk. Alleen de aflevering van vliegtuigen kan dat moment nog wat uitstellen. Als de bewindvoerders menen dat er wel voldoende zicht is op een oplossing, wil minister Wijers het boedelkrediet met maximaal twee weken verlengen.

De plotselinge Chinese belangstelling is volgens goedingelichte waarnemers waarschijnlijk ingegeven door het eerder deze week definitief afhaken van het Canadese Bombardier als potentiële koper. Daardoor is Samsung als enige buitenlandse gegadigde voor Fokker overgebleven. De Chinezen en Zuidkoreanen koesteren al geruime tijd plannen samen een straalvliegtuig met 100 tot 120 stoelen op de markt te brengen. Zij hebben daarvoor evenwel de technologische kennis nodig van westerse vliegtuigbouwers. De onderhandelingen daarover met zowel Europese als Amerikaanse gegadigden willen niet erg vlotten omdat China en Zuid-Korea elk de assemblage van zo'n toestel opeisen. Ook DASA en Fokker waren met AVIC en Samsung in onderhandeling. Als Samsung Fokker in handen zou krijgen, zou de Koreaanse positie in de ogen van de Chinezen binnen het Aziatische samenwerkingsverband wel eens te sterk kunnen worden.

“Voor Fokker is de interesse uit China plezierig”, constateert een Nederlandse betrokkene. “Het kan een extra druk leggen op Samsung om haast te maken met zijn poging om Fokker geheel of gedeeltelijk over te nemen. Er ontstaat nu enige onderlinge Aziatische concurrentie en dat is voor Fokker alleen maar gunstig.” De woordvoerder van Economische Zaken laat enige scepsis doorklinken: “Je kunt je afvragen tegen welke achtergrond je de Chinese belangstelling moet plaatsen.”

In kringen rond Fokker heerst twijfel of Samsung deze week nog kenbaar zal maken of de interesse voor het Nederlandse bedrijf serieus genoeg is om verder onderhandelen te rechtvaardigen.