Omzet groeit 9,4 procent; DSM boekt recordwinst van 1,07 mld

HEERLEN, 29 FEBR. DSM heeft vorig jaar een netto winst behaald van 1,07 miljard gulden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1994 toen het netto resultaat 532 miljoen bedroeg. Dat heeft het chemieconcern vanmorgen bekendgemaakt.

Volgens bestuursvoorzitter ir. S.D. de Bree heeft DSM maximaal weten te profiteren van een betere marktsituatie. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting bedroeg 1.074 miljoen gulden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1994 toen dat resultaat 527 miljoen bedroeg.

De netto winst per aandeel steeg van 14,75 gulden naar 29,60 gulden. DSM keert over 1995 een dividend uit van 8 gulden per aandeel. In augustus is al 2 gulden interimdividend uitgekeerd.

Op basis van de huidige inzichten verwacht DSM voor het eerste kwartaal van dit jaar duidelijke hogere resultaten dan het laatste kwartaal van het vorige jaar, maar een sterk achterblijvend resultaat bij het uitzonderlijke eerste kwartaal van 1995. Volgens De Bree zal 1996 na een voortreffelijk 1995 toch een goed jaar worden.

Het resultaat over 1995 is het hoogste uit de geschiedenis van de voormalige Staatsmijnen. In 1993 nog maakte DSM een verlies van 118 miljoen bij een omzet van 8 miljard gulden. Bij de publikatie vanochtend van de jaarcijfers kwalificeerde De Bree 1995 als een voortreffelijk jaar.

Over 1995 heeft DSM een netto omzet behaald van 9,8 miljard gulden, een toename van 9,4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Die omzetstijging was voor 14,6 procent toe te schrijven aan hogere opbrengstprijzen en voor 0,9 procent aan gestegen verkoopvolumes. De negatieve invloed van het afstoten van bedrijven op de omzet bedroeg 2,5 procent, terwijl lagere wisselkoersen zorgden voor een negatief effect van 3,6 procent op de omzet, gerekend in guldens.

Het bedrijfsresultaat steeg met 905 miljoen gulden, van 617 miljoen tot 1.522 miljoen. Het bedrijfsresultaat in procenten van de netto omzet nam toe tot 15,5, in 1994 was dat 6,9 procent. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen kwam uit 24,1 procent en dat was in 1994 nog slechts 9,1 procent.

De sterke verbetering van het bedrijfsresultaat is volgens De Bree vooral te danken aan de hogere marges van koolwaterstoffen, basischemicaliën, meststoffen en kunststoffen. Verder droeg ook de hogere afzet van met name kunststoffen, elastomeren, engineering kunststofprodukten en harsen bij aan de verbetering van het bedrijfsresultaat.

Het bedrijfsresultaat over het vierde kwartaal bedroeg 164 miljoen gulden. Dat lag duidelijk onder het voorgaande kwartaal. De Bree schreef die terugval vooral toe aan lagere marges door prijsdalingen van met name polyetheen, polypropeen en acrylonitril.

De financiële baten en lasten resulteerden vorig jaar per saldo in een rentelast van 58 miljoen, een vermindering met 88 miljoen ten opzichte van 1994, vooral door een verdere daling van de netto schuld.

De netto schuld (rentedragende schulden verminderd met liquide middelen) daalde van 1.134 miljoen aan het eind van '94 tot 2 miljoen aan het eind van 1995.