Omzet daalt tot 880 miljoen; Van Ommeren boekt flinke winststijging

ROTTERDAM, 29 FEBR. Het Rotterdamse havenconcern Van Ommeren heeft zich het afgelopen jaar verder teruggetrokken op haar kernactiviteiten tankopslag en tankvaart. Mede door een opleving van de chemie in Europa resulteerden deze activiteiten in 1995 in een belangrijk hogere netto winst.

De winst bedroeg vorig jaar 80,3 miljoen gulden, 26,1 miljoen meer dan in 1994. De omzet van het concern liep in 1995 terug van 973 naar 880 miljoen gulden, voornamelijk door desinvesteringen in de droge ladingvaart en het afstoten van een 51 procents meerderheidsbelang in het distributiebedrijf Intexo.

De netto-winst is opgefleurd door een buitengewone bate van 18 miljoen boekwinst op de verkoop van schepen en andere activa. Daar tegenover staat een buitengewone last van 11,4 miljoen, grotendeels veroorzaakt door een afvloeiingsregeling voor zeelieden van Van Ommeren die werkzaam waren in de Franse kustvaart.

Voorgesteld wordt twee gulden dividend uit te keren per aandeel, waarvan 50 cent in september al is betaald als interim-dividend.

Bestuursvoorzitter Carel van den Driest toonde zich vanochtend tevreden over de ontwikkeling van Van Ommeren. “We zitten weer op een soort winstniveau dat bij deze onderneming past”, aldus de topman die er rekening mee houdt dat Van Ommeren binnen twee jaar de grens van een miljard gulden omzet weer zal overschrijden.

De tegenvallende dollar, die het bedrijf afgelopen jaar 15 miljoen gulden netto winst gekost heeft, desinvesteringen en de nieuwe vloot die nog maar een deel van haar potentieel aan het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitvoering heeft bijgedragen, hebben de omzet vorig jaar enigszins getemperd. Maar aan de cijfers uit eerste maanden van dit jaar heeft het management al af kunnen lezen dat zowel omzet als winst zich in gunstige zin ontwikkelen.''

Zowel in de zeescheepvaart als binnenvaart concentreert Van Ommeren zich niet langer op veel schepen, maar meer op een vloot die specifiek is toegesneden op de activiteiten van het bedrijf. Om die reden is het meerderheidsbelang van 51 procent in de drogeladingvloot van negen schepen afgestoten en heeft Van Ommeren zwaar geïnvesteerd in vijf produktentankers in de VS.

In Korea werden vorig jaar al acht middelgrote dubbelwandige tankers besteld. Van Ommeren rekent zich daarmee op de markt voor tankvaart tot een van de wereldspelers. Voor de toekomst wordt gestreefd naar een vloot van twintig eigen schepen.

In Australië, het Midden Oosten en China werd verder in de tankopslag geïnvesteerd. Vooral van de deelneming in Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten) verwacht Van Ommeren veel.

De enige twee activiteiten die voor de toekomst vraagtekens vormen wat betreft de winstgevendheid van Van Ommeren zijn de binnenvaart en de olieopslag in de Verenigde Staten.

Niettemin denkt Van Ommeren de gestelde 12 procent rendement op het eigen vermogen dit jaar zeker waar te kunnen maken.