NS wil studie naar sluiten loketten na afwijzing OR

ROTTERDAM, 29 FEBR. De Nederlandse Spoorwegen (NS) zullen een nieuwe studie laten verrichten naar de wenselijkheid op een aantal stations de loketten te sluiten. Dit besluit volgt op het afwijzend advies dat de ondernemingsraad heeft uitgebracht over het voorstel circa tachtig stations voortaan onbemand te laten.

De spoorwegen willen op meer stations de loketten sluiten, omdat de kosten daarvan niet opwegen tegen de baten. Zo bedragen de verkoopkosten per kaartje op een typisch klein station volgens NS Reizigers een gulden of achttien. De gemiddelde prijs van een kaartje bedraagt daar veertien gulden, zodat al vier gulden verlies is geleden voordat de reiziger een meter heeft gereden.

Op dit moment zijn er al een stuk of tachtig stations zonder loketten. Daar zouden er volgens de NS nog eens ongeveer net zoveel bij moeten komen. Hoewel het bedrijf wel normen hanteert voor wanneer er een loket dicht moet, wordt de feitelijke beslissing genomen door de regionale directies, die op grond van lokale afwegingen over het gewenste serviceniveau kunnen besluiten onrendabele loketten toch open te houden.

Met het sluiten van die loketten wil de NS per jaar zo'n dertig miljoen gulden besparen. Overigens stappen op die 160 stations die volgens de NS-plannen straks onbemand zullen zijn slechts vier procent van de reizigers in. De NS wil het bespaarde geld liever inzetten om de service te verbeteren op stations waar veel reizigers instappen.

De ondernemingsraad van de NS verzet zich tegen de maatregel, die vorig jaar september werd aangekondigd. De raad is onder meer van mening dat de interne toerekening van kosten wordt overdreven, waardoor de verkoopkosten per kaartje onnodig hoog uitpakken. Zo moet NS Reizigers een aanzienlijke huur betalen aan NS Stations voor de vierkante meters die men wil hebben voor de loketten - dit in verband met de beoogde commerciële exploitatie van de stations. Aangezien de directie vond dat haar standpunt en dat van de ondernemingsraad te ver uiteen liggen om nu een besluit te nemen, wil ze nu een extern bureau aanvullend onderzoek laten doen. Dit moet in de loop van april klaar zijn.