Nader onderzoek directeuren Emmen

EMMEN, 29 FEBR. Een gespecialiseerd onderzoeksbureau wordt ingeschakeld om na te gaan of twee topambtenaren van Emmen zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Hiertoe heeft het college van B en W van Emmen vanmorgen besloten.

Het college volgt hiermee de aanbeveling die managementsbureau BCG deed in zijn eindrapport naar de werksituatie op het Emmer gemeentehuis. Vooral het in het rapport genoemde “exorbitante declaratiegedrag” van beide managers zou nader tegen het licht moeten worden gehouden. Het onderzoek naar de integriteit moet uitwijzen of algemeen directeur H. van den Elst en directeur middelen H. Boersma zich hebben verrijkt met gemeenschapsgeld. De arrogante en agressieve machtscultuur waar beide topmanagers verantwoordelijk voor worden gesteld, leidde tot een klimaat van angst en onzekerheid binnen het ambtelijk apparaat. De situatie op de werkvloer is daardoor onhoudbaar, aldus de onderzoekers. Beide directeuren zitten inmiddels thuis.

Gewoonlijk wordt de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) ingeschakeld bij onrechtmatige handelingen binnen een overheidsorgaan. Een woordvoerder van de gemeente sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt, als uit het vooronderzoek blijkt, dat dat gerechtvaardigd is. BCG schrijft in haar rapport over een “opzichtige eet- en drinkcultuur” van beide directeuren binnen de Emmer horeca en het “geschuif met al dan niet dubbel betaalde rekeningen”. De directeur middelen schafte nieuw kantoormeubilair aan ter waarde van 55.000 gulden. BCG vindt dit getuigen “van weinig tact” in een periode van bezuinigingen (12,5 miljoen in vier jaar). Ook was de financiële dekking van het nieuwe meubilair “onduidelijk” en was er sprake van “leugenachtigheid” over de verantwoording. De opzichtige eetcultuur leidde vorig jaar tot een rekening van ruim 66.000 gulden.

Het Emmer college volgt de belangrijkste aanbevelingen van BCG op: de functies van directeur middelen en van algemeen directeur worden opgeheven. Met twee medewerkers, die vorig jaar volgens de onderzoekers slachtoffer zijn van machtsmisbruik van beide topmanagers, wordt een “bevredigende oplossing” gezocht. Het gaat hier om D. Janknegt wiens computerdagboek in opdracht van de gemeente werd gekraakt en de geschorste voorzitter van de medezeggenschapscommissie. Als het aan het college ligt keren ze terug in hun functies.