Moderne huisarts verwijst minder door

DEN HAAG, 29 FEBR. Moderne huisartsen verwijzen minder vaak patiënten door naar de specialist dan traditionele artsen. Ook schrijft de moderne huisarts minder vaak medicijnen voor. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de invloed van niet-medische factoren op het handelen van artsen en patiënten.

Volgens het planbureau is er een duidelijk verschil tussen de opvattingen van moderne en traditioneel werkende huisartsen. Moderne huisartsen zijn meestal jonger en werken veelal in gezonheidscentra, terwijl de traditionele huisarts vaak in een kleine praktijk zijn werk doet. “Moderne huisartsen geven meer voorlichting en kijken de klacht van de patiënt vaker eerst een tijdje aan. Verder doen ze minder diagnostisch onderzoek”, aldus een woordvoerder van het planbureau.

Van alle huisartsbezoeken wordt in 6 procent van de gevallen de patiënt doorverwezen naar de specialist. Een moderne huisarts verwijst in 56 van de duizend gevallen een patiënt door, terwijl de traditionele arts dat in 66 gevallen doet. Achteraf bezien was dat naar het oordeel van onafhankelijke artsen in een kwart van alle gevallen onnodig geweest.

In 16 procent van de doorverwijzingen heeft de patiënt druk uitgeoefend op de arts om naar de specialist te worden gezonden. Vooral mensen met negatieve verwachtingen van de medische zorg, zijn volgens het onderzoek eerder geneigd door te gaan met zoeken naar verlichting van hun klachten. Deze verwijzingen leveren doorgaans geen afwijkend resultaat op.

Nederlanders vinden de afgelopen dertig jaar hun gezondheid steeds belangrijker. In 1966 gaf 35 procent de gezondheid als 'belangrijkste in hun leven' aan, in 1993 was dat 60 procent. Ruim 80 procent van de Nederlanders is tevreden over de behandeling die ze van een arts kregen. “Ondanks dat de patiënt mondiger is geworden, wordt er niet vaker dan vroeger om een second opinion gevraagd”, aldus een woordvoerder van het planbureau. Verder blijkt dat de toegenomen aandacht voor medische onderwerpen in de media nauwelijks invloed heeft op patiënten die een bezoek aan de huisarts brengen.

Mensen die zeggen hun gezondheid belangrijk te vinden handelen daar volgens het onderzoek van het planbureau niet naar. Zo blijkt dat ze niet minder vaak roken dan anderen.