Macintosh ziet nettowinst zakken

Detailhandelsconcern Macintosh, eigenaar van Superconfex, Kwantum en Halfords, zag in 1995 de nettowinst sterk teruglopen door moeilijke marktomstandigheden. De nettowinst daalde van 38,5 miljoen naar 22,5 miljoen gulden. Wel dient daarbij te worden aangetekend dat 1994 werd opgekrikt door een bijzondere bate van 7,9 miljoen gulden.

Maar ook de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening zakte naar 22,5 miljoen tegenover een plus van 30,6 miljoen gulden in het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat daalde 16,2 procent tot 28,9 miljoen gulden.

De netto-omzet klom met 7 procent tot 1 miljard gulden. Als echter alle nieuwe winkels worden afgetrokken, dan daalde de autonome omzet met 2 procent. De achteruitgang werd vooral merkbaar in het tweede halfjaar. Vooral oktober was een slechte maand.

De achteruitgang bij de sector kleding (Superconfex en Bentex) slurpte de vooruitgang bij de afdelingen huisinterieur en auto-onderdelen op. De kledingdivisie had dan ook een lager bedrijfsresultaat.

Macintosh durft geen winstverwachting uit te spreken door de “onzekerheid over de ontwikkeling van de consumentenbestedingen”. Die vertonen tot nu toe geen tekenen van herstel.

Net als in 1994 waren de ontwikkelingen in vooral de kleding- en woningsinrichtingsmarkt ongunstig. Opnieuw kochten de consumenten minder duurzame consumptiegoederen.