Homeopathie (16)

Het pleidooi van Lex Rutten voor erkenning van de homeopathie (W&O 15 feb.) wordt gevoed door de bekende argumenten: dat er meer onder de zon is dan wij kunnen waarnemen, dat de reguliere methoden alleen geschikt zijn voor toetsen van reguliere stellingen, dat vijf miljoen Nederlanders reeds homeopathische middelen gebruiken enz.

Dat er meer onder de zon is dan wij kunnen waarnemen, is juist. Maar dit kan net zomin een argument zijn voor het feit dat de verdunnings-theorie werkt, als voor de stelling dat er mensen op Mars wonen (die kunnen we immers ook niet waarnemen!).

Dankzij de reguliere testmiddelen zijn vele wetenschappelijke resultaten bereikt en is veel wetenschappelijke onzin weerlegd, waarbij uiteindelijk ook de bolvorm van de aarde is vastgesteld. Het feit dat dit zo'n 20 eeuwen heeft geduurd, heeft niets te maken met het al of niet regulier zijn van de ingezette meetmiddelen, maar met het feit dat reguliere wetenschap niet van toepassing werd verklaard op theologische vraagstellingen.

De argumenten voegen weinig toe aan een al jaren durende poging vóór erkenning van een beroepsgroep waarvan de scheidslijn tussen oplichters en goedbedoelde dwalers, bij gebrek aan andere criteria dan succesverhalen aan de borreltafel, alleen maar een schimmig overgangsgebied kan blijven. Dat deze beroepsgroep inmiddels zo uitdijt dat pogingen tot regulering en beperking van de aanbieders ontstaat, is een bewijs dat de reguliere economische wetten in ieder geval wèl op gaan voor de homeopathie.

    • B.W.H. Kleiss