Homeopathie (15)

Lex Rutten beklaagt zich (W&O, 15 febr) over de vooroordelen waarmee de stichting Skepsis de homeopathie benadert. Op het symposium over homeopathie, dat deze stichting op 4 november 1995 hield, bood zij echter wel degelijk aan homeopaten de gelegenheid om hun visie te geven: daar heeft de heer Bodde, docent homeopathie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zijn standpunt als praktiserend homeopathisch huisarts toegelicht. Hij nam deel aan de forumdiscussie, die op die dag plaatsvond: ik heb verschillende andere homeopaten benaderd om hem bij te staan, maar geen van hen was bereid aan deze discussie deel te nemen.

Als Rutten op dit symposium was geweest had hij kunnen horen dat daar een poging werd gedaan om te verklaren waarom zoveel patiënten tevreden zijn nadat zij het spreekuur van een homeopaat hadden bezocht (Volgens een recente NIPO-enquête 56-61 procent; van de patiënten die een reguliere huisarts bezochten was 69 procent tevreden).

Volgens een ander recent onderzoek duurt het spreekuur bij een homeopaat gemiddeld meer dan twee keer zo lang als bij een reguliere huisarts. Vermoedelijk ervaart de patiënt dit als een aanwijzing dat hij echt ziek is en dat de arts belang in hem stelt en hem kan helpen. Daardoor vermindert zijn stress. Wij weten uit tal van waarnemingen, dat als de patiënt een ander beeld van zijn toestand krijgt, veranderingen in zijn lichaam kunnen optreden, die door een objectieve waarnemer kunnen worden gemeten (bijvoorbeeld daling van bloeddruk, verdwijnen van wratten). Is het dan zo vreemd om te veronderstellen dat de langdurige aandacht die de homeopaat aan zijn patiënt geeft, leidt tot vermindering van zijn klachten?

Maar als het beeld dat de patiënt van zijn eigen toestand heeft zo belangrijk is, dan kan hij zelf ook zijn stress verminderen door anders over zijn toestand te gaan denken. Hij kan leren om de symptomen van stress te herkennen en om die met ontspanningsoefeningen weg te nemen. Mensen die beseffen dat zij hun eigen gezondheidstoestand kunnen beheersen voelen zich als regel gezonder dan mensen die vinden dat hun gesteldheid afhangt van hun dokter en hun medicijnen.

    • Dr. J. van Noordwijk