Homeopathie (13)

In het artikel kanker, homeopathie en kwakzalverij (W&O, 11 jan.) meent Borst stevig tekeer te moeten gaan tegen de homeopathische praktijk. In het kort komt het erop neer dat homeopathie onzin is en dat haar gebruikers dom zijn of slecht voorgelicht.

Homeopathie heeft veel gebruikers (geen 'aanhangers') die er baat bij hebben gehad. Opmerkelijk veel hoogopgeleiden hebben hun weerstand laten varen en zijn overgestapt op de homeopathie.

Opvallend is de gedrevenheid en verbetenheid van Borst om homeopathie als het Kwaad af te schilderen. Ze voeren een achterhoedegevecht. Begrijpelijk is dat ze hun nering in gevaar zien en die protectionistisch af willen schermen. Jaren lang zijn enorme winsten behaald met medicijnen. Daar lijkt homeopathie, die veel goedkoper is, een eind aan te maken. Ook de homeopathische artsen vallen meer in de smaak, omdat ze hun patiënten serieus nemen en naar ze luisteren, waardoor mensen het geloof in de wetenschap weer terugkrijgen. De traditionele artsen verliezen verder aan terrein door hun starheid en onwil te veranderen.

Over traditioneel gesproken: de (klassieke) homeopathie staat dichter bij de roots van de geneeskunde dan de medische tak die Borst vertegenwoordigt. Het is beter om een verbond te sluiten tussen die twee. De patiënt dient centraal te staan en niet de autoritaire en egotrippende artsen die niet communiceren en niet met hun tijd meegaan. Laat Borst eindelijk beseffen dat de patiënt zijn voornaamste zorg is en niet zijn bankrekening en ego.

    • T.J.C. Gerritsen