Homeopathie (10)

In zijn 'cri de coeur' (W&O, 15 feb.) beklaagt Lex Rutten zich erover dat 'de gevestigde geneeskundige orde' de homeopathie afwijst, omdat ze niet in het reguliere wetenschappelijke kader past.

Naar zijn mening is het strijdpunt in de discussie: het homeopatisch potentiëren, d.w.z. het bereiden van werkzame geneesmiddelen door verdunning van extracten gecombineerd met een schudprocedure. De 'regulieren', aldus Rutten, weigeren 'het experiment' aan te gaan en bovendien zouden ze een onderzoek naar de waarde van de homeopathie alleen met 'reguliere', op natuurwetenschap gebaseerde methoden acceptabel achten.

Dit betoog vereist correctie. In het advies van de Gezondheidsraad van 1993 over onderzoekmethoden van alternatieve behandelwijzen wordt voor de homeopathie aanbevolen om onderzoek naar het effect van homeopathica te verrichten volgens homeopathische methodiek en homeopathische criteria van ziekte en genezing. Het meest voor de hand liggende onderzoek zou zijn: een vergelijking van de therapeutische effectiviteit van 'gepotentieerde' middelen met die van gelijke verdunningen die zònder schudden zijn bereid. Zo'n vergelijkend onderzoek kan door homeopathen in eigen praktijk worden verricht. De klacht over het ontbreken van infrastructuur, benodigd voor onderzoek, is een uitvlucht: het gilde van homeopathische artsen is groot genoeg om gezamenlijk een kleine onderzoekersgroep te bekostigen. Maar kennelijk bestaat er in homeopathische kring te weinig belangstelling om het eigen gelijk tegenover andersdenkenden te onderbouwen, want het advies van de Gezondheidsraad heeft daar geen weerklank gevonden. Trouwens, jarenlang was er op het Ministerie van Volksgezondheid een potje beschikbaar voor alternatief medisch onderzoek, maar er werden te weinig zinvolle projecten ingediend.

Over gebrek aan 'erkenning' behoeft Rutten zich niet te beklagen: de Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (BIG) biedt de mogelijkheid tot titelbescherming van homeopathen en de meeste verzekeraars vergoeden homeopathische behandelingen. Maar kennelijk bedoelt Rutten met 'erkenning' iets anders, namelijk acceptatie door de reguliere medische gemeenschap.

    • Prof.Dr. E.L. Noach