Geschiedenis

Hierbij wil ik kort reageren op Rob Knoppert in zijn bijdrage 'Het vak' van 22 feb.

Eerstens is MMW geen 'geklopt en geroerde geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie'. In het examenprogramma voor MMW ontbreekt de historische component bijna volledig en daartegen bestaat vanuit historische hoek groot (en mijns inziens terecht) bezwaar.

Ten tweede merkt de heer Knoppert op dat geschiedenis geen examenvak zal worden. Het verbaast mij dat de heer Knoppert er niet van op de hoogte is dat geschiedenis al jaren een examenvak is en dat ook in twee profielen bij de vernieuwing van de tweede fase zal blijven.

Ten derde heb ik geen adviezen van de heer Knoppert nodig over wat in mijn belang zou zijn. Hij kent mij niet en kan dus moeilijk beoordelen wat in mijn belang is. Ik wil slechts opmerken dat ik niet zo zeer in mijn belang alswel in het belang van het geschiedenisonderwijs probeer om het 'vak' MMW een meer historische invulling te laten krijgen.

    • Hélène Budé-Janssens