Gelijke behandeling

De Zwolse burgemeester heeft het wel geweten. Door het grondwettelijke recht ook te laten gelden voor niet-politiek correcten heeft hij de woede op zijn hals gehaald van politiek correcten, waaronder enkele groeperingen van allochtonen en zogenoemde anti-fascisten. De nauwelijks honderd demonstranten van CP'86 en CD demonstreerden voor het recht op vergaderen en ditmaal gedroegen zij zich, tot ongerustheid van de tegen-demonstranten, 'ordelijk'.

Wie mag in ons land nog wel demonstreren? Immers nog geen twee weken daarvoor werd in Den Haag door meer dan duizend van heinde en ver gekomen moslim-fundamentalisten een anti-Israel, anti-joodse en anti-Amerikaanse demonstratie gehouden, die nauwelijks aandacht van de media kreeg.

Het is in Nederland al heel ver gekomen. Zelfs met het stellen van de vraag wie wel of niet het grondwettelijk recht op vergaderen en demonstreren heeft, maakt men zich al verdacht. Reden waarom velen er maar liever het zwijgen toe doen. De reacties op het besluit van de Zwolse burgemeester en de demonstraties zijn dan ook bijzonder hypocriet. Heeft men wel eens iets gehoord over gelijke rechten en gelijke behandeling?

    • P.J.G.A. Ego