Financieele Dagblad schikt

AMSTERDAM, 29 FEBR. Het Financieele Dagblad en de voormalige advertentieagent A. van Weezenbeek hebben een akkoord bereikt over een ruim tien jaar oud zakelijk conflict. De partijen zijn tot een schikking gekomen. Ze doen geen mededelingen over de inhoud daarvan.

De krant besloot midden jaren tachtig eenzijdig het agentuurcontract met Van Weezenbeek op te zeggen. In deze overeenkomst stond dat de agent de enige advertentiewerver voor de krant was. De gedupeerde claimde daarop een schadeloosstelling van in totaal 47 miljoen gulden.

Na enkele juridische procedures raakte het geschil enigszins in de vergetelheid. Bij zijn afscheid als interim-directeur van Het Financieele Dagblad maakte H. Gribnau woensdag de schikking bekend. “Schikkingsovereenkomsten kennen geen winnaars of verliezers. Wat gezegevierd heeft is gezond verstand”, zei Gribnau.

De schikking levert voor Het Financieele Dagblad “mede gelet op de goede rendementspositie” geen financiële problemen op. (ANP)