Aziatische vleugels

FOKKER IS VOOR zijn overleving aangewezen op de belangstelling van een Koreaans en een Chinees bedrijf. Samsung uit Zuid-Korea en Avic, een Chinees concern dat zich op de valreep heeft gemeld, zijn overgebleven nadat eerder Bombardier uit Canada zich als gegadigde had teruggetrokken. Hoe het met de kansen en geloofwaardigheid van deze opties is gesteld, valt nog niet te zeggen. Evenmin wat dit voor de toekomst van Fokker en het Fokker-personeel betekent. Wel is duidelijk dat Azië opkomt in de luchtvaartindustrie.

De Aziatische aandacht voor de Nederlandse vliegtuigbouwer is een aanwijzing van de verschuivende verhoudingen in de internationale economische betrekkingen. In Azië met zijn spectaculaire economische groei zal de komende jaren de grootste vraag naar vliegtuigen bestaan. De Aziatische landen beschikken over deviezen en over de mogelijkheid om tegen lage loonkosten goedkoop vliegtuigen te bouwen. Wat hun ontbreekt, is de hoogwaardige kennis van de produktie en de technologie. Die heeft Fokker beschikbaar.

OVERNAME DOOR een Aziatisch bedrijf zou kunnen leiden tot een perfecte economische samenwerking: de kennis van Fokker, de produktiemogelijkheden van een Koreaans of Chinees bedrijf en de markt van Oost-Azië. Maar het is in het licht van de nationale gevoelens die toch al bij de vliegtuigbouw bestaan, psychologisch gezien een enorme stap. Aziatische managers die de dienst uitmaken op het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost, banenverlies op Schiphol-Oost omdat in Korea of China de assemblage zoveel goedkoper kan.

In plaats van een schrikbeeld, is het een kans. Fokker is een zwaar verliesgevend concern en zonder radicale ingrepen gaat de vliegtuigbouw verloren. Als Fokker wordt overgenomen door een Aziatisch concern, kan het paradoxaal genoeg een pioniersrol vervullen in de groeimarkt van de volgende eeuw.