Akkoord over nieuwe regering voor Turkije

ANKARA, 29 FEBR. Turkije krijgt vrijwel zeker een rechtse minderheidsregering bestaande uit de Partij van het Juiste Pad (DYP) en de Moederlandpartij (ANAP). Dat is het resultaat van overleg, gisteren, tussen de beide partijleiders, demissionair premier Tansu Çiller en Mesut Yilmaz.

Çiller en Yilmaz maken morgen het regeringsprogramma openbaar. Naar verwachting worden de namen van de leden van de nieuwe ministersploeg nog dit weekeinde aan president Süleyman Demirel overhandigd. De minderheidsregering (261 van de 550 zetels) krijgt in het parlement steun van vooral de Partij van Democratisch Links (DLP) van Bülent Ecevit en in mindere mate de Republikeinse Volkspartij (CHP) van Deniz Baykal. Çiller en Yilmaz zijn een roulerend premierschap overeengekomen, wat naar verluidt inhoudt dat Yilmaz het eerste jaar, Çiller de twee volgende jaren en Yilmaz dan weer het vierde jaar aan het hoofd staat van de regering.

Met het akkoord tussen de DYP en ANAP komt een einde aan ruim twee maanden van onderhandelingen over een regeringscoalitie. Deze besprekingen leidden er vorige week bijna toe dat de moslim-fundamentalistische Welvaartspartij aan de macht kwam. Yilmaz zag onder druk van het leger, de liberale fractie in zijn partij en de ondernemers in Istanbul op het laatste moment van een regeringscoalitie met de fundamentalisten af. Hij voelde zich aanvankelijk genoodzaakt om met de Welvaartspartij in zee te gaan omdat eerdere coalitiebesprekingen tussen de twee rechtse partijen afketsten op de eis van Çiller dat zij als eerste premier moest worden. Yilmaz heeft steeds onderstreept dat de verkiezingsuitslag aangeeft dat er “een nieuwe wind moet gaan waaien in Turkije”. Bij de stembusslag op 24 december kwam de Welvaartspartij met 21,3 procent van de stemmen als de winnaar uit de bus, gevolgd door ANAP met 19,6 procent en de DYP met 19,2 procent. Op grond van het districtenstelsel heeft de DYP evenwel meer zetels dan ANAP in het parlement.

De indruk is dat de gematigde opstelling die Çiller nu aan de dag legt, verklaard moet worden uit pragmatisme. Een belangrijk deel van de 135 parlementariërs van haar DYP hebben van het begin af aan aangedrongen op een rechtse regeringscoalitie. Haar partijleiderschap staat dan ook ter discussie als Çiller de DYP niet opnieuw aan de macht brengt. Bovendien staat zij net als Yilmaz onder druk van vooral het leger en de ondernemers, die zich verzetten tegen een regeringscoalitie met de Welvaartspartij. Çiller is bovendien uit op het samengaan op termijn van de twee rechtse partijen, onder de paraplu van haar DYP.

    • Froukje Santing