Afgebrande loods had chemicaliën zwembaden

ROTTERDAM, 29 FEBR. De stoffen die in de gisteren afgebrande loods van het Rotterdamse bedrijf CMI waren opgeslagen, bestonden volgens de Rotterdamse politie voor een groot deel uit ontsmettingsmiddelen voor zwembaden. Daarnaast waren ook kleurstoffen opgeslagen. Het waren die kleurstoffen die de rook een oranje kleur gaven.

Veel zwembaden in Nederland gebruiken voor de ontsmetting een waterige oplossing van chloorbleekloog (natriumhypocloriet, NaClO) dat gewoonlijk in stalen vaten wordt geleverd. Andere baden gebruiken wel calciumhypochloriet (CaCl 2O2), dat een vaste stof is. Beide produkten maken onder verhitting chloor vrij, dat in principe een zeer gevaarlijk gas is. Omdat hypochloriet sterk alkalisch is wordt het gewoonlijk in combinatie met zoutzuur in het zwembadwater gebracht. Vermoedelijk was daarom in de loods ook zoutzuur aanwezig. Ook zoutzuur is een gevaarlijke, vluchtige stof.

Volgens de DCMR (Milieudienst Rijnmond) ontstond gisteren pas in de loop van de middag duidelijkheid over de aard van de stoffen die in de loods lagen opgeslagen. Toen kreeg men zicht op de diverse vergunningen die aan CMI waren verleend en kwam ook de stofinventarislijst (voorraadjournaal) beschikbaar. Daarvóór kon alleen uit mondelinge mededelingen, de karakteristieke chloorlucht op het terrein, en de aanwezigheid van tankwagens worden afgeleid welke stoffen vermoedelijk in brand stonden. Vanochtend zijn 'handhavers' van de DCMR op weg gegaan naar CMI om het voorraadjournaal ter plekke in te zien.

Volgens het handelsregister van de Rotterdamse Kamer van Koophandel is het bedrijf waarvan gisteren de loods afbrandde een expeditie-bedrijf met de naam CMI Container Masters Nederland. Het bedrijf, onder leiding van directeuren R.W. Beije, D. Zollner en J. Drent lag al geruime tijd in de clinch met de Milieudienst Rijnmond over de administratie van de aanwezige chemicaliën.

Volgens metingen van de DCMR zijn de concentraties mogelijke giftige gassen gisteren in de lucht geen enkele maal gevaarlijk geweest. Goedbeschouwd waren ze zelfs erg laag. Dat betekent niet dat men er geen hinder van kan ondervinden. Ook in bluswater, rioolwater en het water van de haven zijn geen gevaarlijke concentraties van mogelijk giftige stoffen gevonden.