Winst NIB stijgt met 16 procent

ROTTERDAM, 28 FEBR. De netto winst van de Nationale Investeringsbank (NIB) is vorig jaar met bijna 16 procent gestegen, van 110,6 miljoen gulden tot 128,2 miljoen gulden.

De belangrijkste stijging van de baten werd gerealiseerd in het rentebedrijf. Het totaal van de baten van het krediet- en overige rentebedrijf nam met 12,5 procent toe, van 213,6 miljoen tot 240,2 miljoen gulden, een toename die vooral is toe te schrijven aan groei van de kredietportefeuille.

Voor 1996 verwacht de directie dat de “gezonde ontwikkeling” van de bank zich zal voorzetten en dat de winst verder zal stijgen.

De bruto opbrengsten van de participatie-activiteiten, ondergebracht in Parnib Holding, bedroegen 40,3 miljoen gulden. In het voorgaande jaar leverde dat 38,7 miljoen op, inclusief een “aanzienlijke boekwinst” op de verkoop van het belang in de Nederlandse Kabelexploitatiemaatschappij. De kapitaalmarktactiviteiten, gebundeld in NIBStrating Financial Markets kwamen uit op 15,5 miljoen gulden, drie procent minder dan in het vorige jaar.

De personeels- en andere beheerskosten stegen met 9 procent van 82,3 miljoen tot 90 miljoen gulden, vooral als gevolg van uitbreiding van de personeelsbezetting en de uitbreiding naar nieuwe buitenlandse vestigingen (Londen, Curaçao, Antwerpen en Singapore).

De winst per aandeel steeg met 3,75 procent van 10,66 gulden in 1994 tot 11,06 gulden in 1995. Van de netto winst zal aan houders van preferente aandelen B en C totaal 13,2 miljoen gulden worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt op gewone aandelen A het dividend te verhogen naar 4,80 gulden, naar keuze geheel in contanten of in aandelen. Over 1994 werd eveneens een keuzedividend (4,60 contant of 2,65 contant plus aandelen) uitgekeerd.

Het gemiddeld aantal medewerkers nam met 23 toe tot 381.