VOGELOPVANG

De beheerster van vogelopvangcentrum Fûgelspits uit Anjum, G. Wiersma, is vandaag vertrokken naar Milford Haven in Wales. Zij gaat daar helpen bij de opvang van de door olie besmeurde vogels. Door de ramp met de tanker Sea Empress dreigen tienduizenden met olie besmeurde vogels in de problemen te komen. Fûgelpits is ervaren in de opvang en revalidatie van olieslachtoffers. Het centrum kreeg in 1995 zelf te maken met besmeurde vogels. Ze waren het slachtoffer geworden van een grote olielozing op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Dankzij een door oliemaatschappij Elf ontwikkelde “vogelwasmachine” kon het centrum toen veel van de vogels redden. Het apparaat wast in korte tijd vogels schoon van de olie.