Stijging in 1995 2,4 procent; Vertraging in economische groei zet door

ROTTERDAM, 28 FEBR. De Nederlandse economie is het laatste kwartaal van vorig jaar met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar is de economische groei met 0,1 procent vrijwel stilgevallen.

Over geheel 1995 bedroeg de groei van de economie 2,4 procent, tegen 2,7 procent in 1994. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld in een eerste raming voor 1995. De gegevens laten zien dat in de Nederlandse economie vorig jaar een stelselmatige vertraging van de activiteiten heeft plaatsgehad. Het CBS spreekt van een 'zachte landing'.

Sinds begin vorig jaar daalt de economische groei, gemeten als de toename van het volume van het bruto binnenlands produkt (bbp), gestaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 3,4 procent, in het tweede 2,4 procent en in het derde 2,2 procent, tegen de 1,6 procent die vanmorgen werd gerapporteerd over het laatste kwartaal.

Tegenover de voorgaande drie maanden bedroeg de bbp-groei in het eerste kwartaal van vorig jaar 0,9 procent, in het tweede en derde kwartaal 0,3 procent en in het vierde kwartaal de gerapporteerde 0,1 procent. Die kwartaalgroei is het laagste van de afgelopen twee jaar. Economen hadden gemiddeld een groei van 2 procent op jaarbasis verwacht in het vierde kwartaal em een stijging van het bbp met 0,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Het CBS schrijft de vertraging in het vierde kwartaal met name toe aan de bouwnijverheid en de industrie. Omdat de nutsbedrijven (bijvoorbeeld energie) en delfstoffenwinning een toename van de activiteiten toonden, bleef de nijverheid als geheel wel op het peil van een jaar eerder.

De uitgaven van gezinnen toonden in de loop van 1995 een stabiele groei. De binnenlandse consumptieve bestedingen door gezinnen waren in het vierde kwartaal 2,0 procent groter dan een jaar eerder. Over het gehele jaar is 1,9 procent meer geconsumeerd. De uitvoer van goederen en diensten nam evenwel minder snel toe dan de invoer, waardoor de bijdrage van de buitenlandse handel aan de economische groei per saldo licht terugliep.

Frankrijk rapporteerde vanmorgen een economische krimp van 0,3 procent over het laatste kwartaal, ten opzichte van het derde kwartaal. Ook in Duitsland wijzen voorlopige gegevens op een economische terugval in die periode.