RIVIERWATER

Als rivieren vaker buiten hun oevers mogen treden, zoals in het Limburgse natuurproject Grensmaas, wordt het water schoner. Dit concludeert de bioloog M. van Oorschot in zijn proefschrit waarop hij vrijdag promoveert. Volgens hem nemen de uiterwaarden veel voedingsstoffen op, die bij voorbeeld als mest via het grondwater in de rivier zijn terechtgekomen. Zeker als er bomen of rietplanten staan blijven er veel van dergelijke stoffen in de uiterwaarden achter. Op die manier wordt het rivierwater gezuiverd. Ook gras kan veel voedingsstoffen opnemen, maar om te zorgen dat die niet alsnog in het water komen, moeten de weilanden wel regelmatig worden gemaaid.