Recordwinst ABB-concern van ruim 2 mld

WARSCHAU, 28 FEBR. Het Zweeds-Zwitserse engineering-concern Asea Brown Boveri (ABB) zag zijn nettowinst het afgelopen jaar met 73 procent stijgen naar een record van 1,32 miljard dollar (2,15 miljard gulden).

Ook de Nederlandse divisie van ABB, waar ruim 1000 mensen werken, boekte recordresultaten. De nettowinst bereikte daar 60,6 miljoen gulden tegen 40,6 miljoen in 1994. ABB's Zweedse bestuursvoorzitter Percy Barnevik zei vanmorgen tijdens een toelichtende persconferentie in Warschau dat een sterke vraag naar industriële kapitaalgoederen en systemen, gecombineerd met voortdurende kostenreducties en produktiviteitsverbeteringen ABB aan zijn recordresultaten hebben geholpen, ondanks de felle prijsconcurrentie in veel van de sectoren waar het concern werkt. Het bedrijfsresultaat over 1995 steeg met 25 procent naar 3,3 miljard dollar op een omzet van 33,7 miljard, een stijging met 14 procent over het voorgaande jaar.

De winsten stegen in alle activiteiten van ABB, aldus Barnevik, zelfs in de sector krachtopwekking die de laatste jaren een dramatisch prijsverval toonde van 30 à 40 procent. De Amerikaanse markt voor nieuwe krachtcentrales is praktisch dood, meldde de ABB-topman, en omzet wordt daar alleen gegenereerd door onderhoud en vervanging. De Westeuropese markt voor krachtopwekking omschreef hij als “slap” en zeer concurrerend na het wegvallen van de Europese binnengrenzen.

Ook in Azië zijn de makers van krachtcentrales in “hevig prijsgevecht” verwikkeld omdat iedereen daar markt probeert te veroveren. Toch is ABB er, volgens Percy Barnevik, in geslaagd om ook in deze sectoren buiten de rode cijfers te blijven. Dat lukte onder meer door steeds meer arbeidsintensieve onderdelen in de lage lonenlanden van Oost-Europa te laten maken, waar ABB nu al 25.000 werknemers heeft in een 70-tal bedrijven die sinds het einde van de Koude Oorlog zijn overgenomen.

De divisie industriële en bouwsystemen van ABB, de grootste van het concern, boekte ook de hoogste winsten. “ABB's industriële produkten en systemen penetreren nu ook volop in Noord-Amerika”, aldus Barnevik, “en wij veroveren daar een groeiend deel van de markt”. ABB's totale orderontvangst steeg vorig jaar met 14 procent naar 36,2 miljard dollar.

In de ABB-groep werken nu 210.000 mensen, 2000 meer dan in 1994, en een derde van hen werkt in zogenaamde opkomende landen. Alleen al in Azië steeg de arbeidskracht het afgelopen jaar met 7000. Ook in Oost-Europa kwamen er enkele duizenden werknemers bij terwijl in traditionele 'ABB-landen' als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland het aantal werknemers met enkele duizenden afnam. ABB stelt een dividend over 1995 voor van 441 miljoen dollar, 40 procent meer dan in 1994. De ABB-bestuursvoorzitter voorziet voor volgend jaar onveranderlijk goede resultaten.

De cijfers van de Nederlandse tak van ABB, met hoofdzetel in Rotterdam, vielen sterk mee. Een jaar geleden nog voorspelde directeur H. Kok door de sterke overcapaciteit in de sector energie-opwekking magere jaren. Maar de omzet handhaafde zich het afgelopen jaar door succesvolle expansie op andere terreinen op 1,2 miljard gulden.