Metaal houdt 100 pct loon bij ziekte

DEN HAAG, 28 FEBR. Werkgevers in de grootmetaal moeten hun personeel bij ziekte het volledige loon blijven doorbetalen. De privatisering van de Ziektewet per 1 maart heeft geen invloed op de CAO-afspraken op dit punt.

Dat heeft president A. van Delden van de Haagse rechtbank gisteren gevonnist in het kort geding dat de vakbonden in de metaal hadden aangespannen tegen de werkgeversvereniging FME-CWM.

Reden voor het kort geding was het advies van FME-CWM aan haar leden om vanaf 1 maart de uitkering voor zieke werknemers aan te passen. In de CAO voor de grootmetaal is afgesproken dat de Ziektewet-uitkering van 70 procent wordt aangevuld tot 100 procent van het loon. Met ingang van volgende maand vallen de meeste zieke werknemers niet meer onder de Ziektewet, maar krijgen zij van hun werkgever rechtstreeks 70 procent van het loon doorbetaald. Werkgevers in de metaal hoefden dit volgens FME-CWM niet langer aan te vullen tot 100 procent: die afspraak gold alleen in het geval van Ziektewet-uitkeringen, zo redeneerde de werkgeversvereniging.

De vakbonden reageerden woedend op het advies dat FME-CWM twee weken geleden via een circulaire onder de leden verspreidde. Volgens hen maakte de werkgeversvereniging zich hiermee schuldig aan contractbreuk. Met het gisteren gewezen vonnis stelt rechtbank-president Van Delden de bonden in het gelijk. De werkgevers moeten zich houden aan de twee jaar geleden gemaakte afspraak dat werknemers bij ziekte recht hebben op volledige doorbetaling van het loon. “Nu vaststaat dat geen Ziektewet-uitkering kan worden verkregen, is de werkgever gehouden tot het verstrekken van aanvullingen op het wettelijk verplichte salaris tot 100 procent van het volledige dagloon dat voor de Ziektewet zou hebben gegolden”, stelt Van Delden.

Ook bij staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) schoot de interpretatie van FME-CWM in het verkeerde keelgat. Bij de verdediging van zijn wetsvoorstel tot privatisering van de Ziektewet in de Kamers had Linschoten steeds gezegd dat lopende CAO's hierdoor niet beïnvloed zouden worden. In zijn vonnis heeft rechtbank-president Van Delden mede hieruit de conclusie getrokken dat de privatisering niet bedoeld is om bestaande afspraken over ziektegeld te verbreken: “Uit niets blijkt (..) dat de wetgever de mogelijkheid heeft willen creëren om met behulp van de nieuwe regels als het ware in te breken in bestaande CAO's.”

De vakbonden reageerden gisteren verheugd op het vonnis. Voorzitter J.L. van den Akker van de werkgeversvereniging FME-CWM kondigde echter na afloop aan dat het onderwerp ziektegeld bij de komende CAO-besprekingen zeker aan de orde zal komen.