Melddag voor klachten over discriminatie naar leeftijd

AMSTERDAM, 28 FEBR. Regelmatig voelen mensen zich gediscrimineerd omdat ze te jong of juist te oud worden bevonden voor een bepaalde functie. Leeftijdsdiscriminatie is van alle leeftijden en doet zich niet alleen op de arbeidsmarkt voor, maar ook op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, kredietverlening en verzekeringen. Dit zegt L. Christ, directeur van het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie (LBL), dat morgen een landelijke melddag houdt om leeftijdsdiscriminatie in Nederland in kaart te brengen.

Morgen, van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds, kunnen mensen hun negatieve leeftijdservaringen kwijt via een daartoe opengesteld telefoonnummer in Den Haag. In het Perscentrum Nieuwspoort zal een team van tien telefonisten de klachten noteren. Ook staatssecretaris Terpstra (VWS), FNV-voorzitter Stekelenburg, CNV-voorzitter Westerlaken en enkele Kamerleden zullen de bellers aanhoren en te woord staan. De klachten worden gebundeld, geordend en aan de politiek aangeboden.

“De knop moet om”, zegt Christ. “Leeftijdsdiscriminatie zit tussen de oren, maar we moeten ook aansturen op wetgeving die leeftijdsdiscriminatie verbiedt. Het idee om leeftijdsindicaties in personeelsadvertenties te verbieden is slechts een begin.”

Gisteren liet minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weten een wetsvoorstel voor te bereiden dat werkgevers verbiedt sollicitanten op grond van hun leeftijd af te wijzen. Volgens de minister komen er steeds meer signalen over leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie van personeel en worden steeds meer mensen afgewezen omdat zij te oud of te jong worden geacht voor een bepaalde baan.

Uit een onderzoek van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) blijkt dat in de helft van alle personeelsadvertenties werkgevers een minimum- en/of maximumleeftijd stellen. De bond onderzocht 5.000 advertenties uit De Telegraaf, de Volkskrant en het Deventer Dagblad. De resulaten van dat onderzoek worden morgen op de landelijke melddag gepresenteerd.

Volgens de voorzitter van de Vereniging Leeftijdsdiscriminatie (VL), W. Kapil, komt die vorm van discriminatie vooral op de arbeidsmarkt voor. “Mensen worden versneld afgeschreven. De arbeidsmarkt moet flexibeler en alles moet jong en goedkoop. Het is een moderne vorm van uitbuiting. Zodra je dertig bent, word je al uitgerangeerd”, zegt ze. Als voorbeeld haalt Kapil een 32-jarige man aan die in 1986 solliciteerde naar de functie van vlieger bij de KLM, maar voor die functie te oud werd bevonden. De man begon een rechtszaak. “Maar bij gebrek aan wettelijke maatregelen in Nederland werd hij door de rechter in het ongelijk gesteld”, aldus Kapil.

Inmiddels hanteert de KLM voor nieuwe vliegers een maximumleeftijd van 35 jaar, zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Bij cabinepersoneel, stewards en stewardessen, hanteert de KLM een bovengrens van 35 en een ondergrens van 21 jaar. “Ik vind dat geen vorm van leeftijdsdiscriminatie”, zegt de woordvoerder. “Je moet ergens de grens stellen als je mensen in dienst neemt, omdat je in personeel moet investeren en ook omdat je iemand carrièreperspectieven moet bieden. Je kunt dan wel zeggen: we sluiten mensen uit, maar we geven ook genoeg mensen de kans.”

    • Heiko Jessayan