Meer agenten en cellen nodig; Burgemeesters vragen geld voor drugsoverlast

ARNHEM, 28 FEB. De drugsoverlast in Arnhem neemt dermate excessieve vormen aan dat extra middelen nodig zijn om te voorkomen dat de bevolking het recht in eigen hand nemen.

Dit schrijven de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen in een gezamenlijke brief aan het kabinet en aan de Tweede Kamer.

Uit de brief blijkt dat de regio op jaarbasis een extra bedrag van 25 tot 30 miljoen gulden nodig heeft om de overlast afdoende te kunnen bestrijden. Daarmee kunnen onder andere honderd politie-agenten worden aangetrokken. Volgens burgemeester Scholten van Arnhem en zijn collega d'Hondt van Nijmegen is het geld absoluut noodzakelijk, omdat drugsproblemen in beide steden dagelijks aanwezig zijn, en vooral in het Arnhemse Spijkerkwartier bepaald ernstig te noemen zijn.

In de brief wordt de vrees uitgesproken dat de zorgwekkende situatie in het Spijkerkwartier zal overslaan op naburige wijken. Qua omvang en hevigheid van de drugsoverlast wordt het Spijkerkwartier vergeleken met de probleemwijken in de vier grote steden. De eenzijdige aandacht van de rijksoverheid voor de grote steden is derhalve niet terecht, aldus Scholten en d'Hondt.

Arnhem en Nijmegen tellen gezamenlijk tweeduizend drugsverslaafden, waarvan drie- tot vierhonderd beschouwd worden als zeer problematische drugsgebruikers. Behalve in het Spijkerkwartier stapelen de problemen zich ook op in de Arnhemse wijken Klarendal en Malburgen, in het centrum van Nijmegen en bij de dagopvang van verslaafden daar. De probleemwijken staan niet los van elkaar: het verscherpte politieoptreden in het Spijkerkwartier heeft er al toe geleid dat een aantal straatprostituées is uitgeweken naar Nijmegen.

De commissie-Van Traa signaleerde al eerder dat de drugscriminaliteit zich weet te vestigen in Arnhem en Nijmegen. Het feit dat Van Traa een aantal allochtone bevolkingsgroepen een belangrijke rol toeschrijft in de drugshandel in de beide steden, doet volgens de burgemeesters vrezen dat hier een voedingsbodem gevonden wordt voor vreemdelingenhaat. Reacties van rechts-extremistische elementen zjin niet uitgebleven en deze zullen zeker in troebel water blijven vissen, zo staat in de brief.

Het geld willen de burgemeesters besteden aan het aantrekken van honderd extra politieagenten, de bouw van extra cellen en van een rijkswerkinrichting, waarin verslaafden gedwongen kunnen worden opgenomen. Daarnaast zal er geld besteed worden aan nieuwe vormen van hulp en aan verbetering van de bestaande verslavingszorg. Scholten en d'Hondt zouden graag voor 1 mei een antwoord krijgen van het kabinet. Hun verzoek is ingegeven door de noodzaak de geloofwaardigheid van de overheid een extra impuls te geven door aan de burgers van Arnhem en Nijmegen rustiger zomers in het vooruitzicht te stellen.