Luns en de Papoea's

De heer Luns zou signalen uit de VS over de dekolonisatie van Nieuw Guinea verkeerd hebben geïnterpreteerd en hij zou informatie voor zijn collega's achtergehouden hebben (21 januari).

Dat kan allemaal waar zijn, maar waarom wordt volledig voorbijgegaan aan de positieve aspecten van de Nieuw-Guinea-politiek van minister Luns, namelijk de actieve voorbereiding van het Papoeavolk op zelfbestuur, en de samenvoeging van West-Nieuw-Guinea met Papoea-Nieuw-Guinea in één Melanesische staat? Deze Nederlandse dekolonisatiepolitiek werd uitgevoerd in samenwerking met Australië en met medeweten van Amerika en is een stuk Nederlandse koloniale geschiedenis, waar wij ons (voor de verandering eens) niet voor hoeven te schamen. En deze politieke inzet voor de Papoea's stond onder leiding van minister Luns.

Dat minister Luns dit werk niet heeft kunnen afmaken is een gevolg van regeringswisselingen in Australië en Amerika, die om politiek-strategische redenen (de Koude Oorlog) de nieuwe Indonesische kolonisatiepolitiek gingen steunen. In elk geval heeft na Luns Nederland niets meer gedaan voor het Papoeavolk. Waarom schrijven de geleerden daar niet over?

    • Drs. T. van 't Foort