Krimp Franse economie in laatste kwartaal '95

PARIJS, 28 FEBR. Frankrijk heeft in het vierde kwartaal van 1995 een economische achteruitgang te verwerken gekregen. Het bruto binnenlands produkt (bbp) nam met 0,3 procent af vergeleken met het derde kwartaal. In die derde driemaandsperiode had Frankrijk nog een minimale groei van 0,2 procent beleefd.

Het Franse bureau voor de statistiek (Insee), dat de cijfers woensdag bekendmaakte, schreef de krimp in het vierde kwartaal gedeeltelijk toe aan de stakingen in december. Toen stond de bedrijvigheid in diverse sectoren op een laag pitje als gevolg van drie weken durende protesten tegen de ingrijpende bezuinigingsplannen van de regering in de sociale voorzieningen, met het doel het begrotingstekort terug te brengen om in 1997 te voldoen aan de toetredingseisen voor de Economische en Monetaire Unie van de EU.

De consumptie van huishoudens nam in het vierde kwartaal met 0,3 procent af, zo constateerde Insee. De bestedingen in het derde kwartaal waren al met 0,2 procent achteruitgegaan. De bedrijven investeerden weliswaar 0,4 procent meer dan in het derde kwartaal, maar dit cijfer betekende toch een vermindering van de toename vergeleken met de derde driemaandsperiode. Toen investeerden bedrijven 0,9 procent meer.

De zwakke conjunctuur bleek tevens uit de gegevens over de voorraden. Bedrijven putten voor 4 miljard frank uit hun magazijnen. Dat zorgde voor een negatieve bijdrage van 0,5 procent aan het bruto binnenlands produkt. In het derde kwartaal namen de voorraden nog toe met ongeveer 700 miljoen frank.

De groei van het bruto binnenlands produkt over heel 1995 kwam uit op 2,4 procent. In 1994 noteerde Frankrijk een groei van 2,9 procent. De exportgroei bleef het afgelopen jaar met 6,0 procent ongeveer gelijk aan het niveau van een jaar eerder, maar de importgroei verminderde van 6,9 procent tot 4,4 procent. Frankrijk is voor Nederland een van de belangrijkste exportmarkten. (Reuter, ANP)