Foto

Foto: Minister Zalm (Financiën) heeft gisteren het 'Nationaal forum voor de introductie van de Euro' geïnstalleerd. Het forum moet de praktische problemen die verbonden zijn met de introductie van de Euro inventariseren en met concrete antwoorden en oplossingen komen. Daarnaast richt het nationaal forum zich op de voorlichting nu de nationale valuta worden vervangen door één Europese munt.

In het achttien leden tellende forum, allemaal mannen, zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, banken, verzekeringsmaatschappijen, ambtenaren, en consumenten. Voorzitter is thesaurier-generaal H.J. Brouwer van het ministerie van Financiën.

In het voorjaar van 1998 is pas zeker of de derde fase van het Verdrag van Maastricht voor Nederland in werking treedt. Tot die tijd zal de voorlichting naar verwachting terughoudend zijn. De volgorde lijkt te zijn: eerst de politieke besluitvorming, dan de praktische vertalingen, en daarna pas de voorlichting. (Foto Bas Czerwinski)