Effectenbank Van der Hoop uit rode cijfers

AMSTERDAM, 28 FEBR. Van der Hoop Effectenbank heeft het afgelopen jaar een netto winst behaald van 1,77 miljoen gulden. Een jaar eerder leed de bank nog een verlies van 593.000 gulden.

Dat heeft bestuursvoorzitter mr S.P.G.M. van Hooijdonk van Van der Hoop vanmiddag bekendgemaakt. “Onder meer vanwege de gunstige start in 1996” is hij positief gestemd over de resultaatontwikkeling in het lopende boekjaar. “Gezien de vele onzekere factoren die in de effectenhandel een rol spelen”, wil hij geen concrete uitspraken doen over de toekomstige winstgevendheid.

De totale lasten stegen in 1995 met 40 procent tot 10,2 miljoen gulden. De kostenstijging is deels het gevolg van een toename van het aantal medewerkers met 14 tot 45 waardoor de personeelskosten met 31 procent zijn gestegen tot 5,7 miljoen.

De overige lasten zijn omhoog gegaan als gevolg van toegenomen communicatie- en marketingkosten. “Wij zoeken onze cliënten op”, legt Van Hooijdonk uit. “Dat kost meer geld, maar het is onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke aanpak die een kleine bank als de onze toegevoede waarde geeft.”

De totale baten kwamen 71 procent hoger uit op 13,2 miljoen gulden. De netto rente-opbrengst stegen met 350.000 gulden tot 2,9 miljoen, de netto provisie-inkomsten met van 5 tot 9,7 miljoen en het verlies uit financiële transacties (35.000 gulden in 1994) werd omgezet in een winst van 545.000 gulden.De winst per aandeel kwam in 1995 uit op 48 cent. De directie stelt een dividend voor van 30 cent per aandeel.

Bij relatief forse omzetten liep de koers van het aandeel Van der Hoop in de afgelopen dagen met bijna 20 procent op tot maximaal 11,80 gulden gistermiddag. “Wij houden de zaak hermetisch gesloten, maar op de beurs wordt natuurlijk gepraat”, verklaart Van Hooijdonk de stijging. “Sommige partijen in de markt weten natuurlijk met welke nieuwe dingen wij bezig zijn. Bovendien heeft Kempen & Co ook goede resultaten geboekt.”