Carnaval

In het artikel van 19 februari over carnaval in Kloosterburen wordt gemeld dat de geïsoleerde katholieke gemeenschap daar zijn oorsprong vond in katholiek gebleven edellieden die hun huis openstelden voor priesters.

Het door de verslaggever genoteerde verhaal is echter en verdichtsel. In werkelijkheid woonden er in Kloosterburen en omgeving in de eerste helft van de zeventiende eeuw helemaal geen katholieke 'jonkers', zoals edellieden in Groningen genoemd werden. Dat toch velen er aan het oude geloof vasthielden, moet geweten worden aan de inspanning van een aantal rijke katholieke boerenfamilies uit die jaren. Te noemen zijn onder meer de Halsema's op Groot-Halsum en de Boelens'en op Feddemahuis, namen die nu nog voorkomen in die contreien. Bekend is tevens het bezoek in 1649 van de rondreizende pater Mijleman aan de huidige boerderij Dr. Emmen onder Grijssloot bij Kloosterburen. Ook toen konden de boeren dus al een grote rol spelen in de Groninger samenleving.

    • Richard F.J. Paping