Borst: gedwongen opname schizofreen kan heilzaam zijn

DEN HAAG, 28 FEBR. Minister Borst (Volksgezondheid) vindt dat het gedwongen opnemen van schizofreniepatiënten een uitkomst kan bieden om een situatie te creëren waarin patiënten veiligheid en ondersteuning krijgen. Ook zouden volgens de minister de zorgvoorzieningen beter moeten aansluiten bij de wensen van de patiënt. Dit zei Borst vanmiddag bij de opening van het jaar van de schizofrenie in Utrecht.

Met het uitroepen van het jaar van de schizofrenie wil de Schizofrenie Stichting Nederland de grote onbekendheid doorbreken met de psychiatrische ziekte die het sociaal en maatschappelijk functioneren ernstig bemoeilijkt. In samenwerking met patiëntenvereniging Anoiksis en de familievereniging Ypsilon zullen dit jaar tientallen nationale en internationale symposia plaatsvinden over de ziekte.

Schizofrenie is psychiatrische ziekte die wordt gekenmerkt door wanen, hallucinaties en andere stoornissen in het denken. Over de precieze oorzaak en het onstaan van de ziekte bestaan nog veel onduidelijkheden. Aangenomen wordt dat erfelijkheid een rol speelt en dat verder omgevingsfactoren een rol spelen in de ontwikkeling van het ziektebeeld. De ziekte is vooralsnog niet te genezen. In Nederland lijden ongeveer 130.000 mensen aan schizofrenie, waarvan een deel langdurig gebruik maakt van de geestelijke gezondheidszorg. Het percentage zelfmoorden onder schizofrenie-patiënten ligt met 10 procent ruim boven het landelijke gemiddelde. Volgens de minister worden schizofreniepatiënten met onbegrip en vooroordelen tegemoet getreden. Volgens Borst moet erkend worden dat mensen die lijden aan de ziekte extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. De huisarts is volgens haar nog onvoldoende in staat om schizofrenie te herkennen en adquaat te verwijzen.

De minister betreurt het dat mensen die een schizofrene psychose doormaken weleens behandeling weigeren. Borst: “Ingrijpen is daardoor niet altijd mogelijk en vaak moet worden gewacht tot de situatie ernstig genoeg is om een dwangopname te realiseren. Het is zoeken naar het evenwicht tussen de eigen verantwoordelijkheid en extern ingrijpen.”