Bankenconsortium wil Vulkan-werf steunen

BONN, 28 FEB. Een gelegenheidsconsortium van bijna 40 banken is bereid om de betaling van lonen en andere kortlopende verplichtingen van de Vulkan Verbund AG in Bre men met kredieten voor drie maanden te garanderen. Daardoor is er tijd gewonnen om plannen te maken voor het behoud van delen van het bedrijf (23.000 werknemers), dat vorige week surséance moest aanvragen.

Dit heeft een van de curatoren, Jobst Wellensiek, gisteren meegedeeld na besprekingen met de banken en het stadsbestuur van Bremen. De banken leggen 80 miljoen op tafel aan kredieten voor leveranciers en nog eens 50 à 100 miljoen mark voor lonen en salarissen. Wellensiek waarschuwde echter dat het risico van een uiteindelijk Vulkan-faillissement onverminderd blijft bestaan. Hij zei er wel optimistisch over te zijn dat de Europese Unie akkoord zal gaan met eventuele verdere overheidssubsidies, mocht Vulkan daardoor in afgeslankte vorm kunnen overleven. Daarom is hij ertegen om nu alvast “de krenten en rozijnen” uit de Vulkan-boedel te verkopen.

Ook minister Günter Rexrodt FDP, economische zaken) hoopt op goedkeuring uit Brussel voor eventuele verdere overheidssubsies voor Vulkan, waaraan de Duitse regering overigens niet wil meedoen. Rexrodt suggereerde gisteren om de in 1992 en 1993 door Vulkan met Treuhand-subsidies overgenomen Oostduitse werven weer tijdelijk te verzelfstandigen, ook om die werven in Stralsund, Rostock en Wismar niet mee te laten ondergaan bij een eventueel Vulkan-faillissement.

Voor de voltooiing van twee voor een bouwprijs van circa 300 miljoen mark per stuk aangenomen cruise-schepen wil, Udo Wagner, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Vulkan proberen extra geld te krijgen van de Italiaanse opdrachtgevers. De schulden van Vulkan belopen 2,4 miljard, niet - zoals gisteren abusievelijk gemeld - 6 miljard mark.