Zalm rekent op touwtrekken rond nieuwe begroting

DEN HAAG, 27 FEBR. Minister Zalm (Financiën) verwacht moeilijke begrotingsbesprekingen. Dit zei de minister gisteravond tijdens een spreekbeurt van de VVD in Nijmegen.

“Het opstellen van de begroting 1997”, aldus Zalm, “zal een zware klus worden.” Zalm doelt op de claims voor extra uitgaven die enkele ministers, Kamerleden en belangenvertegenwoordigers via de media hebben gesteld.

Zo wil minister Sorgdrager (Justitie) drieduizend nieuwe cellen bouwen, waarmee zo'n 750 miljoen gulden is gemoeid. Minister Borst (Volksgezondheid) verwacht jaarlijks 750 miljoen gulden meer uit te geven dan tijdens de opstelling van het regeerakkoord in 1994 werd voorzien. Partijleider Van Mierlo van D66 heeft gezegd dat Borst aftreedt als zij geen extra middelen krijgt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil vierhonderd miljoen gulden extra voor drugsbestrijding en de PvdA-Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg claimen ruim driehonderd miljoen gulden meer voor individuele huursubsidie in het kader van de armoedebestrijding.

Officieel zijn er nog geen claims bij het ministerie van Financiën binnengekomen, zo zegt een woordvoerder. Eind maart hoeven de eerste beleidsbrieven van de bewindslieden pas binnen te zijn. En die zijn bepalend voor de inzet van de verschillende departementen bij de begrotingsbesprekingen met minister Zalm.

Gisteren liet Zalm al weten dat er “niets extra's is te verdelen”. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de uitgaven”, aldus Zalm, en ook zijn er per saldo geen meevallers aan de inkomstenkant. Volgens Zalm is er “geen reden voor een jubelstemming”. De economie groeide vorig jaar met 2,5 procent. Dit jaar zal de economische groei naar verwachting twee procent bedragen. “Gemiddeld is dat precies de 2,25 procent waarmee bij de opstelling van het regeerakkoord rekening is gehouden”, aldus Zalm. “Als collega's dure wensen hebben zullen andere collega's moeten inschikken.” Voor het geval collega-bewindslieden geen mogelijkheid zien om ergens extra te bezuinigen heeft Zalm nog wel een pakket van “zeker vijf miljard gulden” aan bezuinigingsmogelijkheden. Hij is bereid suggesties te doen.

Volgens de minister is het kabinet “goed op weg naar een noodzakelijke verdere gezondmaking van de overheidsfinanciën”. “Maar we moeten wel de rug rechthouden”, zei Zalm tijdens zijn spreekbeurt. “Het komt nu aan op een minister van Financiën die vaak lachend nee gaat zeggen.”