Washington doet aanbod voor opening van telecom-markt

GENÈVE, 27 FEBR. De Verenigde Staten hebben hun handelspartners toegang tot hun telecommarkt aangeboden. Buitenlandse bedrijven mogen onbeperkt actief worden op de markt voor lokale telecommunicatie, zo heeft Jeffrey Lang, Amerika's vice-minister van handel, in een verklaring laten weten aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Het Amerikaanse aanbod komt aan het begin van een week waarin 48 landen pogen de telecomsector te liberaliseren. Telecommunicatie is een van de drie onderwerpen die in december 1993 bij de afsluiting van de Uruguay-ronde, het mondiale overleg over verdere vrijmaking van de handel, zijn blijven liggen. Het is de bedoeling dat er eind april overeenstemming is.

De jongste plannen van de VS zijn een herziening van eerder gedane voorstellen. Vice-minister Lang deed een oproep aan de andere landen die bij het overleg zijn betrokken, om ook betere voorstellen te doen dan tot nu toe. Het Amerikaanse aanbod geldt alleen wanneer ook het merendeel van de andere landen hun telecommarkt toegankelijker maken, aldus Lang.

Hij voegde eraan toe dat de nieuwe wet op de telecommunicatie in zijn land de aanleiding is geweest om de markt ook voor buitenstaanders verder open te zetten. Die wet werd begin februari aangenomen en laat meer concurrentie toe tussen de diverse sectoren van de telecommunicatie.

Niet alleen de afhandeling van het onderwerp telecom, maar ook de financiële dienstverlening en de internationale scheepvaart zijn bij het afronden van de Uruguay-besprekingen vooruit geschoven. Vorig jaar juli, toen het financiële dienstverkeer moest zijn geregeld, lieten de VS het afweten omdat ze vonden dat vooral de Aziatische landen te weinig tegemoetkomingen hadden gedaan.

De handtekeningen, buiten die van de VS, werden wel gezet. De Europese Unie wist de andere landen ervan te overtuigen dat de overeenkomst een goede basis vormt voor een toekomstig akkoord waar ook anderen mee kunnen doen. De scheepvaart is een onderwerp dat in juni dit jaar klaar moet zijn. Tot nu toe is daar weinig vooruitgang in geboekt. Ook hier zouden de kk VS de grootste dwarsligger zijn. (Reuter, AFP)