Vertraging overleg EU-Mexico

BRUSSEL, 27 FEBR. De landen van de Europese Unie zijn er gisteren opnieuw niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het openen van handelsbesprekingen met Mexico. Volgens diplomaten in Brussel weigert een aantal landen, waaronder met name Frankrijk en Portugal, vooralsnog de Europese Commissie een onderhandelingsmandaat te geven. Het conflict sleept al maanden en draait vooral om het punt of de EU een vrijhandelsakkoord met Mexico moet nastreven naar het voorbeeld van NAFTA tussen de VS, Canada en Mexico, of zich slechts moet richten op verlaging van handelstarieven. (Reuter)