Veranderd pilgebruik heeft een 'enorm effect'

ARNHEM, 27 FEBR. De vorig najaar uitgebroken paniek rond de anticonceptiepil in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland heeft voor Akzo Nobel geleid tot een “heel substantieel omzetverlies”, zo zei Akzo Nobels vice-bestuursvoorzitter A. Vermeeren gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Ook op het pilgebruik in het algemeen was er in die landen sprake van een “enorm effect”, vooral in de sociaal zwakkere lagen van de bevolking.

Op grond van circulerende manuscripten van de onderzoeken besloot het Engelse Committee on Safety and Medicines (CSM) op 19 oktober het gebruik van deze zogenaamde derde generatie-pillen met de hormonen desogestrel en gestodeen - waarin Organon een zeer groot marktaandeel heeft - te ontraden, vooral aan zwaarlijvige vrouwen en vrouwen die eerder trombose hebben gehad.

Het advies leidde in Groot-Brittannië tot grote onrust. Het pilgebruik in het Verenigd Koninkrijk is na het uitbreken van de paniek bij de “minst ontwikkelde” groepen in de samenleving met 14 procent gedaald. Het aantal abortussen is volgens Vermeeren enorm toegenomen. Onder vrouwen uit de middengroepen was er in die twee landen sprake van een achteruitgang in pilgebruik met 7 procent. In de goed opgeleide groepen nam het pilgebruik niet af. Vermeeren baseert zich bij zijn uitspraken op “studies van serieuze onderzoeksinstellingen”. Hij noemde de cijfers schrikbarend.

De kans op trombose door het slikken van een moderne pil is het grootst voor jonge vrouwen, voor vrouwen die niet zwanger zijn geweest en voor draagsters van een gen-afwijking in het gen voor de bloedstollingsfactor Factor V. Eén op de twintig vrouwen heeft de genmutatie, zo bleek later dat jaar uit Leids onderzoek. Het Leidse pil-artikel verscheen samen met drie “langverwachte” artikelen over het risico op trombose bij pilgebruik.

De artikelen bevestigen dat de moderne pillen Marvelon, Mercilon, Femodeen, Ovidol, Minulet, Tri-Minulet en Triodeen de kans op diepveneuze trombose twee- tot driemaal vergroten, vergeleken met oudere pillen. Het Europees Agentschap ter Beoordeling van de Geneesmiddelen besloot echter geen maatregelen te nemen. Minister Borst (Volksgezondheid) sloot zich hierbij aan, maar de Duitse autoriteiten kwamen ook met een zware waarschuwing aan het adres van huisartsen en gynaecologen. Ook het Duitse farmaceutische bedrijf Schering heeft een zware klap gekregen van deze ontwikkelingen.