Veilinghuis Sotheby's verlaat de Amsterdamse binnenstad

AMSTERDAM, 27 FEBR. Het veilinghuis Sotheby's vertrekt uit de Amsterdamse binnenstad. Het huurcontract voor het monumentale pand aan het Rokin loopt in 1998 af en zal niet worden verlengd. De reden is dat de Amsterdamse binnenstad steeds moeilijker te bereiken is.

“Ik vind het verschrikkelijk”, aldus de directeur van Sotheby's J. van Schaik. “We zitten ruim zestig jaar op het Rokin, het besluit om te vertrekken doet ons verdriet.”

Acht jaar geleden boog de staf van het veilinghuis zich voor het eerst over de vraag of het niet verstandig was een beter bereikbare lokatie te zoeken. Maar emotioneel was men daar toen niet aan toe. “De stemming was: we houden teveel van het Rokin”, aldus Van Schaik. De liefde is intussen danig bekoeld vanwege de maatregelen die van gemeentezijde zijn genomen om het autogebruik in te dammen. Ook het eenrichtingsverkeer op het Rokin heeft het veilinghuis parten gespeeld.

“Ik heb er begrip voor dat de gemeente het auto-gebruik wil indammen maar wij zijn daarvan wel de dupe”, zegt Van Schaik. “Onze klanten komen niet per tram als ze hier een porceleinen vaas willen afleveren. Ik kan natuurlijk parkeerplaatsen huren in de ondergrondse garage aan de Nieuwezijds Kolk maar geen mens loopt met een schilderij over straat hier naar toe.”

De zondagse openstelling van de winkels zal leiden tot een nog grotere verstopping van de binnenstad, vreest Van Schaik. “Als Amsterdammer ben ik daar voor, maar toen ik afgelopen zondag om half drie de stad wilde binnenrijden op weg naar kantoor kon ik geen kant op. Alles zat vast, het Rokin was onbereikbaar. Onze kijkdagen op zondag zullen hier onder lijden.”

Ook de verwachte aanleg van de Noord-Zuidlijn, van Amsterdam-noord via het centrum naar Amsterdam-zuid, is nadelig voor de bereikbaarheid van Sotheby's. Vlakbij het pand is een metro-ingang voorzien waarvan de aanleg jaren in beslag zal nemen. Als gevolg hiervan zal het nog moeilijker zijn met de auto voor de deur veilingstukken af te leveren. “De binnenstad wordt steeds meer woon- en winkelgebied en dan is zo'n Noord-Zuidlijn heel goed. Alleen pakt het voor ons negatief uit.”

Op dit moment buigt de staf zich over alternatieve lokaties voor het veilinghuis. Veel wil Van Schaik daar nog niet over zeggen, wel is al zeker dat Sotheby's niet naar Amsterdam Zuidoost zal verhuizen. “Ons bedrijf moet harmoniëren met een buurt. Amsterdam-zuid is een mogelijkheid maar ook een lokatie in het stadsdeel Buitenveldert sluiten we niet uit.” Wanneer niet bijtijds een alternatief wordt gevonden zullen de grote veilingen na 1998 in het Havengebied plaats hebben, de kleinere veilingen blijven dan vooralsnog op het Rokin.