V-raad 'betreurt' optreden Cuba

WASHINGTON, 27 FEBR. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties “betreurt in ernstige mate” het neerschieten, zaterdag, van twee burgervliegtuigjes door Cuba. Dat staat in een verklaring die de V-raad vanmorgen vroeg unaniem heeft aangenomen.

De V-raad wil tevens een onderzoek naar “alle aspecten” rond het neerhalen van de toestellen, waarbij de vier piloten waarschijnlijk om het leven zijn gekomen. In de verklaring wijst de raad op internationale verdragen die het gebruik van wapens tegen burgertoestellen verbieden.

De verklaring die vanmorgen is aangenomen, is een verzwakte versie van een ontwerp-verklaring die de VS zondag hadden opgesteld. Daarin was nog sprake van een “veroordeling” van “onwettig gebruik van geweld” door Cuba, waarvoor “geen rechtvaardiging” zou bestaan. Vooral de Volksrepubliek China maakte bezwaar tegen de scherpe bewoordingen in het ontwerp. China is een van de vijf permanente leden van de V-raad die het recht hebben een veto uit te spreken.

De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren nieuwe sancties tegen Cuba aangekondigd. Clinton heeft alle chartervluchten tussen de VS en Cuba voor onbepaalde tijd opgeschort. Hij heeft het Congres om toestemming gevraagd de nabestaanden van de slachtoffers smartegeld te betalen uit bevroren Cubaanse tegoeden in de VS. Hij zei verder steun toe aan een Republikeins wetsvoorstel dat beoogt buitenlandse investeringen in Cuba te bemoeilijken - zij het wel op voorwaarde dat het iets wordt afgezwakt.

Republikeinse tegenstanders van de president vinden de maatregelen niet ver genoeg gaan. Volgens senator Bob Dole, gegadigde voor de Republikeinse presidentskandidatuur, begrijpt “de president nog steeds niet dat de enige manier om de tirannie van Castro aan te pakken is door hard te zijn en druk uit te oefenen”. Dole verweet Clinton dat hij Castro jarenlang heeft vertroeteld. Organisaties van Cubanen in de VS steunen de sancties, ook al vinden sommigen ze mild.

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Roberto Robaina, heeft de verscherping van de sancties gisteren veroordeeld. Een regeringsfunctionaris zei dat de aanscherping “slechts een voortzetting is van het vijandige beleid” tegen zijn land. In een verklaring werd gesteld dat de VS vrij zijn om te doen wat zij willen, maar dat “negatieve gevolgen onvermijdelijk zijn”.

Vanmorgen heeft Cuba gezegd, dat het bij “toekomstige aanvallen” op dezelfde wijze zou ingrijpen. Dissidenten in Havana hebben bezorgdheid geuit over de Amerikaanse maatregelen. Het hoofd van het onafhankelijke persbureau, Cuba Press, vreest dat de dissidentenbeweging het slachtoffer zal zijn.