Uitrijden mest op bevroren grond maakt De Boer boos

DEN HAAG, 27 FEBR. Minister De Boer (Milieu) vindt het zorgelijk dat verscheidene boeren vanaf 1 februari drijfmest op bevroren land hebben uitgereden. Daar is volgens haar niets en niemand bij gebaat, “het milieu niet en de landbouwproductie niet”. Dit zei minister De Boer gisteren tijdens een bijeenkomst met boeren in het Groningse Haren.

De wet verbiedt om mest uit te rijden op geheel of gedeeltelijk besneeuwde grond, omdat de mest dan niet onder de grond kan worden gewerkt. In de wet staat niet expliciet dat er op bevroren grond geen mest uitgereden mag worden, maar volgens De Boer hebben de boeren niet het signaal afgegeven dat ze verantwoord met het milieu willen omgaan. Mest uitrijden op bevroren grond dient volgens haar geen enkel doel omdat het land de mest niet kan opnemen.

Het ministerie van Landbouw vindt dat boeren die mest op bevroren grond uitrijden bezig zijn in strijd met de geest van de wet. “De mest spoelt dan gewoon naar de sloot”, aldus een woordvoerder van Landbouw. Inmiddels zijn aan verscheidene boeren processen-verbaal uitgedeeld omdat ze mest op besneeuwde of bevroren grond hebben uitgereden. Het openbaar ministerie in Den Haag kon niet aangeven hoeveel dat er precies zijn.

De overkoepelende land- en tuinbouworganisatie, LTO-Nederland, vindt het onjuist om te veronderstellen dat uitrijden op bevroren grond verboden is. “Boeren anticiperen op de weersomstandigheden. Als er dooi aankomt dan kan je best mest op het land doen. Het is wel van belang dat boeren verantwoord met het milieu omgaan, maar als de mestput vol zit moet je uitrijden”, aldus een woordvoerder van LTO.

Voorts zal het kabinet bekijken wat het kabinet gaat doen met de resultaten van de twintig voorbeeldbedrijven die per provincie worden aangewezen om te kijken of de gestelde mestnormen realiseerbaar zijn. Het kabinet wilde aanvankelijk de uitkomsten van de proefbedrijven niet dusdanig laten meewegen dat bij een tegenvallend resultaat de normen zullen worden bijgesteld. Het kabinet zal nu samen met LTO-Nederland criteria opstellen op grond waarvan de resultaten van de bedrijven zullen worden beoordeeld.