Timorezen in Jakarta buitengezet

JAKARTA, 27 FEBR. Wachtposten bij de Palestijnse ambassade in de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben vandaag vier Oosttimorese jongeren verwijderd, die over het hek rondom de ambassade waren geklommen.

“In eerste instantie dachten we dat het leden van de Israelische geheime dienst waren', aldus de ambassadeur, Ribhi Awad. “Ik had pas door dat het Oosttimorezen waren toen ze 'lang leve Oost-Timor' riepen.” De Timorezen hadden geen petitie of brief bij zich en werden ogenblikkelijk buiten de deur gezet “Ze hebben ingebroken in de ambassade en dat is tevens mijn huis. We kunnen binnendringers niet tolereren. Wie het de volgende keer probeert zal er minder gemakkelijk vanaf komen”, zei Awad.

Oosttimorese bronnen in Jakarta zeiden dat de vier jongeren asiel hadden willen aanvragen en toonden zich geschokt door wat ze noemden de “brute' reactie van de Palestijnse diplomaten.

De afgelopen maanden zijn ambassades in Jakarta overspoeld met Oosttimorese asielzoekers. Sinds eind september hebben 72 van hen het land mogen verlaten om naar Portugal te gaan. Oost-Timor was tot 1975 een Portugese kolonie. Op het moment dat Lissabon bezig was het gebied onafhankelijkheid te verlenen, viel het Indonesische leger binnen. In 1976 lijfde Jakarta Oost-Timor in. (AP)