Sportkanaal (2)

Briefschrijver Buijs vindt het, als niet in sport geïnteresseerde, niet terecht dat hij in de toekomst moet meebetalen aan het abonnement van het Sportkanaal terwijl hij bovendien al 192 gulden kijk-en luistergeld betaalt (NRC HANDELSBLAD, 20 februari).

De oplossing is eenvouding. De sport wordt bij de publieke omroepen weggehaald. Zij zijn de ontvangers van de kijk- en luistergelden, een douceurtje van circa een miljard gulden. Zij hebben nu aantoonbaar minder te bieden, dus ook recht op minder kijk- en luistergeld. Als de doorgeefkosten van het sportkanaal in mindering worden gebracht op de kijk- en luistergelden gaat niemand er in zijn omroepuitgaven op achteruit.

    • A. Hoogendoorn Lochem