Sabena-topman weg na conflict met vakbonden

BRUSSEL, 27 FEBR. Directie-voorzitter Pierre Godfroid heeft het veld geruimd bij de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. Gisteravond besloot de raad van commissarissen in te gaan op het ontslagverzoek van Godfroid.

Het vertrek van Godfroid, die Sabena achtereenvolgens koppelde aan Air France en aan de huidige partner, Swiss Air, vloeit voort uit het al maanden durende conflict met de vakbonden over looninlevering en langer werken. In een verklaring stelt de raad van commissarissen dat al sinds maart vorig jaar geen sociale dialoog meer mogelijk is geweest over het herstructureringsplan bij Sabena en dat de inzet van de discussie al te zeer een zaak van personen is geworden.

Met het vertrek van de Franstalige Antwerpenaar Godfroid, heeft Swiss Air - dat sinds vorig jaar bijna 50 procent van Sabena in handen heeft - zijn greep op de Belgische luchtvaartmaatschappij vergroot. De functie van Godfroid is gesplitst. Als bestuursvoorzitter (min of meer te vergelijken met een raad van commissarissen) wordt hij tijdelijk opgevolgd het huidige bestuurslid Jan Huyghebaert. Tot voorzitter van de directie (en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken) is de Zwitser Paul Reutlinger benoemd. Reutlinger is lid van de groepsdirectie van Swiss Air en was nauw betrokken bij de onderhandelingen met Sabena. Met het ontslag van Godfroid hebben ook twee andere Belgische topmanagers van Sabena, en nauwe medewerkers van Godfroid, hun vertrek aangekondigd.

Met zijn besluit wil Godfroid de weg vrij maken voor nieuwe onderhandelingen over bezuinigingen bij Sabena. De sociale onrust bij het concern (9.000 werknemers) leidde de afgelopen maanden verschillende malen tot stakingen. Het conflict escaleerde vorig jaar herfst toen Godfroid eenzijdig alle lopende arbeidsovereenkomsten bij Sabena opzegde. Vanaf dat moment richtten de acties van het personeel zich steeds meer op de persoon van Godfroid. In veel commentaren in België wordt er opgewezen dat het vertrek van Godfroid het onderhandelingsklimaat wellicht kan verbeteren maar dat Sabena er daardoor niet plotseling beter voor zal staan. De Zwitsers zullen hun eisen ten aanzien van kostenbesparing zeker niet matigen, zo wordt voorspeld.

Godfroid werd in januari 1991 door de toenmalige minister van vervoer, Jean-Luc Dehaene benoemd bij Sabena. Hij had al een loopbaan achter de rug bij het Franse postorderbedrijf La Redoute en bij de Amerikaanse voedingsmultinational Campbell Foods. Als 'crisis-manager' kreeg hij de opdracht het noodlijdende Sabena grondig te saneren en een kapitaalkrachtige partner te zoeken om de onderneming te kunnen laten overleven. In het voorjaar van 1992 ging Sabena in zee met Air France, maar die liep niet goed af toen duidelijk werd dat de eigen financiële problemen Air France boven het hoofd groeiden. Vorig jaar mei maakte Godfroid een nieuwe start met Swiss Air.