Rapport: angst in gemeentehuis van Emmen

EMMEN, 27 FEBR. Binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente Emmen heerst een klimaat van intimidatie en angst, waar geen plaats is voor kritische geesten. Ook geniet het topmanagement geen enkel vertrouwen.

Dit schrijven de oud-burgemeesters van Amsterdam en Groningen E. Van Thijn en J. Staatsen in een rapport dat vanochtend is gepresenteerd.

Van Thijn en Staatsen onderzochten de afgelopen maanden het slechte klimaat op het Emmense gemeentehuis in opdracht van het college van B en W. Zij spraken met 116 personen uit alle lagen van het gemeentelijk apparaat. Uit hun onderzoek blijkt dat het management zich kenmerkt door aanmatigend gedrag, machtsmisbruik en geringe politieke gevoeligheid. Andere kenmerken van de machtscultuur zijn schending van de privacy van ambtenaren en het hanteren van eigen spelregels, aldus de onderzoekers.

Burgemeester A. Lensen van Emmen noemde het rapport vanochtend “ingrijpend” en “een behoorlijke klap”. Het college had een dergelijke uitkomst niet kunnen voorzien, zo zei hij. Wethouder H. Brummel, die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, verklaarde zich te bezinnen op zijn positie. “We hadden geen enkel inzicht dat de problemen zo groot waren.” De algemeen directeur en de directeur middelen krijgen eerst de kans om te reageren op de inhoud van het rapport. Ze worden niet zonder meer geschorst. “We willen zorgvuldig te werk gaan”, aldus burgemeester Lensen. “Het is duidelijk dat er het nodige moet gebeuren, maar we willen gaan overhaaste maatregelen nemen”.

In het rapport wordt het topkader afgeschilderd als een machtig schaduwcollege met 'opzichtige eet-, pauze- en drinkcultuur binnen de Emmer horeca'. Men vermoedt gerommel met al dan niet dubbel betaalde rekeningen. Ook zijn er aanwijzingen voor exorbitant declaratiegedrag, waarvoor verdergaand accountantsonderzoek nodig is, aldus de onderzoekers. De aanschaf van nieuw meubilair door een van de directeuren getuigt volgens Van Thijn en Staatsen van geen enkele tact, gezien de ingrijpende reorganisatie waarin de gemeente zich bevindt.

Verder heeft de gemeente volgens de onderzoekers onrechtmatig gehandeld inzake een ambtenaar die werd geschorst wegens een in het geheim bijgehouden dagboek op zijn computer. De ambtenaar schreef daarin over de in zijn ogen verziekte sfeer in het gemeentehuis en werd naar aanleiding daarvan vorig jaar november geschorst. Een advocatenkantoor, dat in opdracht van de onderzoekers de kwestie bestudeerde, komt tot de conclusie dat de gemeente zowel het auteursrecht, het grondrecht, als het ambtenarenrecht heeft geschonden door het dagboek te kraken.