Lage uitkering

Op het artikel 'WIW, JWG en het economisch vernuft' van Frank van Empel (16 februari) valt nogal wat aan te merken. Ik citeer: “De laagste uitkering in Nederland (het sociaal minimum) is gelijk aan het netto minimumloon”.

Dat klopt niet. De bijstands- en AWW-uitkeringen voor alleenstaanden liggen ten hoogste op 70 procent van het minimumloon. Wie zou, bij een inkomensverbetering van (omgerekend) 42 procent nou niet aan het werk willen?

    • Hans Brambach