Klacht tegen ex-top Vulkan wegens fraude

BONN, 27 FEB. De BvS, opvolger van het Duitse Treuhand-instituut, heeft wegens misbruik van subsiediegeld en balansvervalsing een strafklacht ingediend tegen de vroegere raad van bestuur van de nagenoeg failliete scheepswerf Vulkan Verbund AG in Bremen. Tegelijkertijd komen er uit de Hanzestad berichten dat de huisbanken en het stadsbestuur werken aan een reddingsplan voor delen van Vulkan (nu nog 23.000 werknemers), dat vorige week surséance van betaling moest aanvragen.

De officier van justitie in Bremen bevestigde gisteren dat het “Instituut voor speciale uitgaven die met de Duitse eenwording samenhangen” (BvS) in een accountantsrapport over het gebruik dat tussen 1992 en 1996 is gemaakt van een Treuhand-subsidie van 854 miljoen mark aanleiding heeft gezien voor de strafklacht. In totaal zou 716 miljoen mark, die bestemd was voor sanering en modernisering van overgenomen Oostduitse scheepswerven, de afgelopen jaren zijn gebruikt om gaten te dichten bij Westduitse Vulkan-dochters. Dat geld is intussen nagenoeg verdwenen. De Europese Commissie had vorige week al bij monde van commissaris Karel van Miert opheldering geëist. Zij wil dat het misbruikte subsidiegeld alsnog ten goede komt aan de noodlijdende werven in Rostock, Stralsund en Wismar.

Het toenmalige Treuhand-instituut, dat vroegere DDR-staatsbedrijven moest saneren en verkopen, zegde Vulkan in 1992 een totaal-subsidie van 1,4 miljard toe voor overneming van die werven. Aan het subsidiegebruik had de Commissie strikte voorwaarden verbonden, mede omdat nabije concurrerende scheepswerven in Denemarken ook in de problemen zaten (en in sommige gevallen intussen failliet zijn gegaan).

Volgens BvS-chef Heinrich Hornef heeft de vroegere raad van bestuur van Vulkan tot eind 1994 balansen vervalst om de indruk te wekken dat het subsidiegeld zoals afgesproken naar de Oostduitse werven ging dan wel daarvoor beschikbaar was. Op grond daarvan hadden banken verdere kredieten toegezegd, bijvoorbeeld voor de Neptun-werven in Rostock/Warnemünde.

Ondanks dit voor de toekomst van Vulkan zwaarwegende subsidieschandaal, de ook anderszins enorme problemen van het in een paar jaar grootgekochte “maritieme industrieconcern” (6 miljard schulden, 800 miljoen verlies over 1995) én de weigering van de regering in Bonn om er nu nog meer geld in te steken, zijn de curatoren tamelijk optimistisch over de kans om toch nog delen van het bedrijf te redden. Dit zeiden zij gisteren althans na een “lang en hard gesprek met een positieve teneur” met de huisbankiers.