Ing. J.B. Kroeze

Ing. J.B. Kroeze (37), groepsdirecteur Ten Cate Leidingsystemen en Handel, is per 1 februari ook benoemd in de functie van groepsdirecteur Ten Cate Verpakkingen.