Groeiende verschillen Chinese regio's

PEKING, 27 FEBR. Het economische verschil tussen de rijke oostkust en de armere regio's in het westen van China wordt groter, ondanks inspanningen van Peking de ongelijkheden te verminderen.

De regering vreest dat de toenemende verschillen in rijkdom in de provincies leiden tot onvrede in de westerse regio's. “De groei van het bruto binnenlands produkt in de centrale regio's is versneld, maar de groei in de westerse provincies blijft traag,” concludeert Liang Youcai, plaatsvervangend directeur van de afdeling planning van het regeringsinformatiecentrum. Vorig jaar bedroeg de groei in het oosten van China 11,6 procent. Het midden van de Volksrepubliek beleefde een groei van 9,6 procent, terwijl het westen van het Aziatische land genoegen moest nemen met een groei van 8,0 procent, zo blijkt uit schatting van de regering. “Ondanks de economische groei zal het verschil tussen het rijke oosten en het achterblijvende westen de komende paar jaar toenemen,” luidt de verwachting van Liang. (Reuter)