Geen EU-geld voor Turkije; EU loopt vast in Grieks-Turks meningsverschil

BRUSSEL, 27 FEBR. De Europese Unie is niet in staat een duidelijke koers te varen in het conflict tussen Griekenland en Turkije om een onbewoond eilandje in de Egeïsche Zee.

Het gevolg hiervan is dat Turkije voorlopig nog niet hoeft te rekenen op de financiële steun die het eerder kreeg toegezegd bij het sluiten van de doauane-unie met de EU. De onmacht bleek gisteren op de bijeenkomst van de vijftien ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel.

Bij het afsluiten van de douane-unie, die per 1 januari in werking is getreden, is vastgelegd dat Turkije in de komende vijf jaar ruim 780 miljoen gulden zal ontvangen ter compensatie van gederfde importtarieven op Europese produkten die nu vrije toegang hebben tot de Turkse markt. Die afspraak had gisteren formeel moeten worden bekrachtigd in Brussel, maar Griekenland blokkeert die stap uit protest tegen het Turkse optreden in de Egeïsche Zee.

Dat de EU-ministers het gisteren niet eens konden worden was van te voren al voorspeld door diplomaten. Enerzijds begrijpen de EU-lidstaten dat ze “solidair” moeten zijn met EU-partner Griekenland, anderzijds vinden sommige EU-landen dat Athene veel te hoog van de toren blaast en dat de eerder gedane toezeggingen aan Turkijke gestand moeten worden gedaan, zo schetste een diplomaat het precaire dilemma waarvoor de ministers van buitenlandse zaken stonden.

Om een uitweg uit de impasse te vinden stelde Italië, thans voorzitter van de EU, gisteren een verklaring voor waarin Griekenland en Turkije worden opgeroepen hun conflict op vreedzame wijze bij te leggen, via het internationale hof van justitie. In dezelfde verklaring worden de eerder gedane financiële toezeggingen aan Turkijke bevestigd en wordt vastgelegd dat op de volgende associatieraad met Turkije, over een maand, de nadere uitvoering van de afspraken zal worden “gepreciseerd”.

Tegen die formulering verzette zich gisteren onder andere Groot-Brittannië, omdat het vreest dat Athene daarin voldoende aanknopingspunten vindt om het akkoord volgende maand opnieuw ter discussie te stellen. Omdat de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Pangalos, gisteren niets wilde weten van een schrappen van de gewraakte toevoeging, kon geen gezamenlijke EU-verklaring worden aangenomen.